El gran suport per les sales és EUROPA CINEMAS

with No hi ha comentaris

Segur que els espectadors de la nostra sala han comprovat que, abans de qualsevol projecció, sempre apareix un tràiler d’EUROPA CINEMAS amb el subtítol Bringing you diversity of European films, és a dir, que Et portem la diversitat de pel·lícules europees.
Aquesta és una xarxa de cinemes que té el compromís d’oferir, sempre dins les possibilitats de cadascú, cinema produït a Europa. Curiosament a Tarragona, només la de Cambrils compleix els requisits per formar-ne part i, alhora, li permet rebre les ajudes econòmiques que la Unió Europea posa a la seva disposició.
Europa Cinemas és la primera xarxa de cinemes especialitzada en l’exhibició de pel·lícules europees. Va néixer l’any 1992 gràcies a la iniciativa d’un grup de sales de cinema amb el suport de la Comissió Europea a través del seu Programa Creative Europe – MEDIA i pel Centre National du Cinéma et de l’image animée depenent del Ministeri de Cultura de França.

Avui és la primera xarxa de cinemes especialitzada en l’exhibició de pel·lícules europees que uneix a més de 1.200 cinemes amb 3.123 pantalles i és present a 43 països. Els seus objectius principals són proporcionar suport operatiu i financer als cinemes que es comprometen a donar una part significativa de les seves projeccions a pel·lícules europees no nacionals i a dur a terme activitats per a públic jove.

Gràcies al programa Eurimages i al Ministeri d’Afers Exteriors i Desenvolupament Internacional de la República Francesa, l’acció d’Europa Cinemas s’estén a països d’Europa de l’Est, els Balcans, Rússia i Turquia.
Com es pot comprovar, l’estat francès és el que més està bolcat en la cinematografia pròpia i europea. Quant ens falta perquè aquí passi quelcom similar!
I una dada espectacular, el PIB que l’audiovisual aporta a França és d’un 3,2% i és 7 cops més gran que el valor de la industria del automòbil. A Espanya, l’automòbil significa el 10% del PIB i és, en part, gràcies a la industria automobilística francesa.
Europa Cinemas és una xarxa oberta a tot tipus de cinemes, des dels municipals fins als cinemes de moltes pantalles si bé al nostre país son només cinemes privats i de caràcter independent els que s’hi han associat. De fet, a part de la sala de Cambrils només les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat tenen sales dins d’aquesta organització.
I, sorprèn, el poc interès que han demostrat els grans circuits de cinema perquè amb moltes pantalles és més fàcil formar-ne part. De fet només s’explica perquè l’interès que mou a les seves empreses – interès legítim, per suposat! – és l’econòmic i avui en dia el cinema que més recursos genera no és precisament l’europeu.
De fet, Europa Cinemas és la única administració pública que concedeix ajudes a l’exhibició de cinema al nostre país. Ni la catalana – llevat d’un petit suport per exhibir cinema en català – ni la espanyola, tenen cap programa d’ajudes directes a les sales malgrat que potser s’escolta molt a parlar de les subvencions que es destinen al cinema. En el cas de l’exhibició és – com es diu ara – una fake new.
Cambrils 7 de maig 2020

Leave a Reply