La qualificació per edats de les pel·licules

with No hi ha comentaris

Els antecedents propers de qualificació de les pel·lícules els hem d’anar a buscar al conegut com a Código de Censura de 1963

Aquell any, Televisión Española es va estrenar amb la informació de la qualificació moral – així es deia llavors – dels seus programes, fent servir un o dos rombes segons es consideres més o menys apte pels espectadors.

Mentre tant, el Ministerio de Información y Turismo primer i després el de Cultura han anat dictant ordres successives canviant els tipus de qualificació tant de les pel·lícules i els seus tràilers. Aquestes qualificacions han passat de ser observança obligatòria a simplement recomanacions.

La darrere modificació arriba a crear fins 9 de diferents recomanacions però curiosament cap serveix més què per informació, ja que llevat de la qualificació X, no prohibeixen l’accés a les sales a persones menors a l’edat recomanada, encara que no vagin acompanyats.

Les qualificacions son ara les següents

APTA PER A TOT ELS PUBLICS

APTA PER A TOTS ELS PUBLICS. ESPECIALMENT RECOMANADA PER LA INFANCIA

NO RECOMANADA PER A MENORS DE 7 ANYS

NO RECOMANADA PER A MENORS DE 7 ANYS. ESPECIALMENT RECOMANADA PER LA INFANCIA

NO RECOMANADA PER A MENORS DE 12 ANYS

NO RECOMANADA PER A MENORS DE 16 ANYS

NO RECOMANADA PER A MENORS DE 18 ANYS

PEL·LICULA X

PEL·LICULA ESPECIALMENT RECOMENADA PER LA IGUALTAT DE GÉNERE

L’únic que si es obligatori per les sales de cinema és que els tràilers que es projectin en una sessió, no tinguin una qualificació més restrictiva que la de la pel·lícula que es veurà.

Així, ens trobem amb la clàssica picaresca nacional, on els tràilers que veurem de pel·lícules que posteriorment seran qualificades per majors de 16 o 18 anys, son qualificats aptes o al menys, recomanables per a majors de 7 anys. Feta la llei, feta la trampa.

Bon dimarts, tercer de confinament.

Cambrils 31 de març 2020

 

Leave a Reply